LVI 360° – Løfter din ledelse

Databaseret ledelsesudvikling med coaching hjælper dig til balanceret, bevidst ledelse med større medarbejdertilfredshed og bedre resultater til følge.

Nutidens ledelse er præget af massiv kompleksitet, konstant usikkerhed, omskiftelighed og stor tvetydighed. For at fungere godt som leder, kræver det, at du kan trække på et fuldt spektrum af ledelseshandlinger uden at hænge fast i eller favorisere dine styrkeområder med klar nedprioritering af andre områder til følge.

Leadership Versatility Index 360° lederevaluering med coaching hjælper dig til at kunne jonglere bevidst mellem strategisk ledelse og daglig driftsledelse, mellem dirigerende, retningssættende ledelse og en understøttende tilgang. Ved mere bevidst og reflekteret brug af hele ledelsesspektret opnås klar effekt på din trivsel som leder, på medarbejderes daglige arbejde og på resultaterne.